Vsakovací tunely na dešťovou vodu

Snadná instalace
Modulární systém
Vsakovací tunel SVODA Vsakovací tunel SVODA
Vsakovací tunel SVODA

Vracíme vodu zpět do přírody přirozenou cestou

Dle současné legislativy má každý majitel nově stavěné nemovitosti povinnost řešit vsakování dešťových vod. Požadavky na řešení srážkových vod jsou popsány v § 5 odst. 3 a dále také v § 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, známý jako Vodní zákon. Dodržení vodního zákona je vyžadováno stavebními úřady při vydávání stavebního povolení. Jeho cílem je maximální snaha o vsakování dešťové vody přímo na pozemku domu s minimalizací jejího pouštění do kanalizačního řádu.

Vsakovací tunely SVODA jsou moderní alternativou retencí v otevřených poldrech, betonových nádržích nebo štěrkových vsaků.

Vsakovací tunely pro dešťovou vodu SVODA byly vyvinuty speciálně pro účely ochrany budov a bezpečné odvedení a akumulaci dešťové vody s následnou infiltrací v místě jejich vzniku.

Tím je zajištěno přirozené zasakování do podzemních vodních zdrojů i v hustě zastavěném městském prostoru při variabilních hydrogeologických podmínkách.

Vsakovací tunely SVODA se vyznačují velkou robustností s vysokou statickou odolností odpovídající třídě SN 8, které umožňují přejezdnost osobními i nákladními automobily. 

Výhody vsakovacích tunelů dešťových vod SVODA

Parametry vsakovacích tunelů SVODA

Modulární vsakovací tunely SVODA jsou vyrobeny z polyetylenu metodou rotačního lití a, i při zajištění obrovské akumulační kapacity, nabízí vysokou statickou odolnost s možností zatížení automobilovým provozem. Je vhodný zejména pro provádění systému infiltrace dešťové vody různých velikostí s možností infiltrace nebo návratu dešťové vody zpět do přírodního prostředí.

Nákres vsakovacího tunelu
POPISSamostatný tunelVstupní tunelPrůběžný tunelKoncový tunel
ELEMENTCMSMMME
Rozměry L x B x H (mm)1850×1050×5501750×1050×5501650×1050×5501750×1050×550
Kapacita tunelu (l)770750750750
Hmotnost prvku (kg)38343034
Pevnostní třídaSN 8
MateriálPolyetylen (PE)
Varianty vsakovacích tunelů

Používání vsakovacích tunelů SVODA

Díky své inovativní konstrukci je modulární systém SVODA účinným řešením pro širokou škálu instalací, například:

Přeprava vsakovacích tunelů SVODA

Díky tvaru a designu vsakovacích tunelů SVODA je možné je složit na sebe. To znamená, že na jednu paletu je možné naložit až 20 modulů, což poskytuje úspory při skladování a přepravě.

Transport vsakovacích tunelů

Výběr vhodné lokality

Modulární systém vsakovacích tunelů SVODA pro vsakování dešťové vody, je vhodný pro instalaci do všech typů terénu, protože uložení modulů lze přizpůsobit dle hloubky výkopu požadavkům projektu, charakteristikám terénu a výšce podzemní vody.

Ve výkopu je nutné umístit na dno vrstvu štěrku (štěrk zrnitosti 20/40 mm v minimální výšce 100 mm), aby se zabránilo případnému přetížení bočních otvorů vsakovacích tunelů SVODA.

Vsakovací tunely SVODA se obsypou štěrkem stejné zrnitosti do výšky nejméně 150 mm a poté se obsyp zhutní. Takovýto obsyp má akumulační kapacitu přibližně 30% objemu vody.

Návrh systému vsakování na základě statické únosnosti a rychlosti vsakování okolní zeminy v souladu s výsledky geologického průzkumu provede projektant a dodavatel.

Jednoduchá instalace vsakovacích tunelů SVODA

Modulární systém SVODA je přizpůsoben různým požadavkům instalací - každý povrch a každá zeminy má předepsaný vsakovací objem. Instalace je snadná - bez těžkých strojů a zařízení, je rychlá a přizpůsobitelná místu instalace (staveniště). Jeden modul vsakovacího tunelu SVODA váží pouze 30 kg, z modulů tak může být snadno složena požadovaná délka vsaku. Vsakovací systém je na každém konci uzavřen zakončovacím tunelem.

Systémy vsakovacích tunelů SVODA mohou být instalovány pouze tehdy, pokud:

Jílovité zeminy nejsou vhodné pro použití systémů vsakovacích systémů.

Případ 1: Instalace v místech pro pěší

Instalace v místech pro pěší

Případ 2: Instalace do povrchů používané vozidly

Instalace do povrchů používané vozidly

Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt SVODA, s.r.o.
adresa Kancelář
Za Kasárny 276
394 26 Lukavec
adresa Sídlo společnosti
Dejvická 919/38
160 00 Praha 6 – Bubeneč
kontaktní osobaIng. Milan Svoboda telefon+420 734 434 964
kontaktní osobaPatrik Tichý telefon+420 777 015 735
O co mám zájem:
Pozn: * povinné údaje