Powered by Smartsupp

Úpravny pitné
a provozní vodypro obce, zemědělce a provozovny

ŘEŠENÍ NA MÍRU
STAVEBNICOVÝ SYSTÉM
Úpravny pitné a provozní vody pro zemědělce a provozovny Úpravny pitné a provozní vody pro zemědělce a provozovny
Úpravny pitné a provozní vody pro zemědělce a provozovny

Nabízíme komplexní řešení úpravy vody od zdroje surové vody přes vlastní technologickou linku až po dodávku do spotřebiště. Každé řešení navrhujeme individuálně na základě požadavků zákazníka, typu a kvality surové vody a požadovaných parametrů upravené vody.

Výsledkem je ekonomické řešení při zajištění vysoké kvality zařízení a aplikaci moderních technologických postupů.

Nejčastější technologické procesy:

Varianty úpraven dle charakteru surové vody

Povrchová voda


Povrchové vody jsou charakteristické zejména vyšším obsahem organických látek, které se mohou projevovat nežádoucími účinky na lidský organismus a negativně ovlivňují chuť i zápach vody.

Na vstupu do úpravny vody je osazen mechanický předfiltr cca 300 μm . Základním procesem je koagulace, (1) kdy se pomocí nadávkování vhodného koagulačního činidla (2) vytvoří vločky, do kterých se zachytí nežádoucí nečistoty (mikroorganismy, jemné a koloidní částice, barva, zákal, sinice a řasy). Vločky se následně separují na filtrech s jedno- nebo vícevrstvou náplní (3).

V případě potřeby je možné zařadit filtr s granulovaným aktivním uhlím GAU (4) nebo dávkovat aktivní uhlí v práškové formě.

Povrchová voda

Podzemní voda


Podzemní voda velice často obsahuje vyšší koncentrace železa a manganu, které negativně ovlivňují organoleptické vlastnosti vody, zejména pak barvu, chuť a zápach. Tyto látky se účinně odstraňují oxidací pomocí nadávkovaných činidel (2) s následnou separací oxidovaných forem železa a manganu na filtračním zařízení s katalytickou náplní (3). Filtrace může být tvořena jedním nebo sestavou více filtrů.

V případě obsahu vyšších koncentrací organických látek v surové vodě může být do systému zařazen sorpční filtr s náplní z granulovaného aktivního uhlí GAU.

Podzemní voda

Hygienizace

Hygienizace upravené vody je zabezpečena pomocí kompaktní UV dezinfekce (5) nebo případně chlorací.

Dodatečná úprava

V případě potřeby je možné dodat systémy pro změkčení, odkyselení vody, odstraňování dusičnanů, demineralizaci, atd.

Příklady realizací úpraven vody

Úpravna vody pro farmu Selekta Pacov

Místo instalace: Pacov
Termín realizace: 03/2024

Technický návrh a dodávka komplexního zařízení pro úpravu a distribuci vody ze dvou vrtů a jedné podpovrchové studny pro zemědělskou farmu v Pacově. Odstranění železa a manganu z podzemní vody. Systém distribuce vody ze zdrojů vody, akumulace a čerpání je umístěn v podzemním železobetonovém kontejneru a technologie úpravy vody a řízení je umístěna v nadzemním zatepleném kontejneru.

ÚV Chyšná - GAU filtr

Místo instalace: Chyšná
Termín realizace: 05/2024

Technologie GAU filtru byla instalována z důvodu vyššího obsahu pesticidů ve vodním zdroji pro obec v kraji Vysočina.

Úpravna vody pro obec Těmice

Místo instalace: Těmice
Termín realizace: 11/2021

Dodávka kontejnerové úpravny vody z vrtu pro obec Těmice. Odstranění železa a manganu z podzemní vody. Kontejner je opatřen modřínovým obkladem.

ATS Deštná

Místo instalace: Deštná
Termín realizace: 12/2021

Posilovací stanice tlaku pro novou lokalitu rodinných domů s vystrojením armaturní šachty, zřízením nadzemní akumulační nádrže o objemu 5 m3 a dvojice posilovacích čerpadel

Úpravna vody Černovice - Střítež

Místo instalace: Černovice
Termín realizace: 08/2023

Dodávka úpravny vody pro obec Střítež a posílení pro město Černovice. Systém zahrnuje vystrojení vrtu, filtraci na nerezovém filtru s odstraněním železa a manganu, včetně kompletní elektroinstalace a automatizovaného systému řízení, propojovací potrubí v rámci strojovny vodojemu a usazovací nádrže z praní filtru.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Kontakt SVODA, s.r.o.
adresa Kancelář
Za Kasárny 276
394 26 Lukavec
adresa Sídlo společnosti
Dejvická 919/38
160 00 Praha 6 – Bubeneč
kontaktní osobaIng. Milan Svoboda telefon+420 734 434 964
kontaktní osobaPatrik Tichý telefon+420 777 015 735
Preferovaný čas kontaktování:
Pozn: * povinné údaje