Technologie čištění
a úpravy vody

Nádrže Nádrže na dešťovou vodu

Pomůžeme
Vám s DOTACÍ
v rámci programu
Nová zelená úsporám
Nádrž na dešťovou vodu Nádrž na dešťovou vodu
Nádrž na dešťovou vodu

Chcete zachytávat dešťovou vodu? Dokážeme vám nabídnout řešení na míru díky našim akumulačním  plastovým nádržím. Široký rozsah velikostí nádrží od 2 do 50 m3. Nádrže, až do objemu 12 m3, jsou tvořeny jedním odlitkem a nemají žádný svár.

Rotačně odlévané nádrže na dešťovou vodu SVODA patří ke staticky nejodolnějším nádržím na trhu díky výraznému žebrování, silné stěně o síle cca 10 mm a vysoce kvalitnímu polyetylenovému granulátu.  

Podzemní nádrže je možné pojíždět osobními automobily s osovým zatížením až 2,2 t i při pouhém obsypání, tj. bez nutnosti obetonování. 

Zadržená voda může nahradit, v dnešní době velmi drahou, pitnou vodu při zavlažování zahrady, mytí auta, splachování toalet nebo praní prádla.

 Vedle nádrží na dešťovou vodu nabízíme kompletní příslušenství k systémům na využití srážkové vody pro závlahu zahrady a splachování toalet jako jsou filtrační koše, čerpadla a vodárny.

Nádrže na dešťovou vodu, pro zvýšení bezpečnosti, standardně vybavujeme uzamykatelným víkem. 

Akumulační nádrže na dešťovou vodu splňují požadavky dotačního programu Dešťovka, která je určena pro rodinné a bytové domy. Jsme připraveni vám zpracovat Odborný posudek a zajistit dotaci z programu Dešťovka.

Podporované dotacemi je i Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, jako například jejich akumulace a následné využití u škol a dalších veřejných institucí. 

Nádrže Nádrže na pitnou vodu

ATEST
na pitnou vodu
Atest na pitnou vodu
Nádrž na dešťovou vodu Nádrž na dešťovou vodu
Nádrž na dešťovou vodu

Potřebujete řešit vodojem pro obec nebo průmyslový objekt nebo akumulovat pitnou vodu pro rodinný dům nebo rekreační zařízení? Dokážeme vám nabídnout řešení díky našim akumulačním  plastovým nádržím, které nabízíme v širokém rozmezí od 2 do 50 m3. Nádrže lze uspořádat paralelně, čímž je možné akumulační objem dále násobně navyšovat. Nádrže, až do objemu 12 m3, jsou tvořeny jedním odlitkem a nemají žádný svár.

Rotačně odlévané nádrže na dešťovou vodu SVODA patří ke staticky nejodolnějším nádržím na trhu díky výraznému žebrování, silné stěně o síle cca 10-12 mm a vysoce kvalitnímu polyetylenovému granulátu.  

Podzemní nádrže je možné pojíždět osobními automobily s osovým zatížením až 2,2 t i při pouhém obsypání, tj. bez nutnosti obetonování. 

Bílé (transparentní) retenční nádrže jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyetylenu, který má atest pro styk s pitnou vodou a potravinami, tzn. že nádrže splňují požadavky dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhl. 409/2005 Sb.).

Vedle vlastních nádrží nádrží na pitnou vodu nabízíme kompletní příslušenství, tj. například čerpadla, vodárny, ATS a potřebné automatizované řízení k plynulému zásobování pitnou vodou.

Nabízíme i sestavy vodojemů s armaturní komorou, do které je možné umístit veškeré uzavírací a regulační armatury.

Nádrže na pitnou vodu, pro zvýšení bezpečnosti, standardně vybavujeme uzamykatelným víkem. Víko může bít dodáno včetně ventilačního komínku se vzduchovým filtrem pro vyrovnání tlaku vzduchu nad hladinou v nádrži.  


Nádržepro karavany

Vyrobeno
z vysoce
kvalitního
polyetylenupolyetylen
Úpravny pitné a provozní vody pro zemědělce a provozovny Úpravny pitné a provozní vody pro zemědělce a provozovny
Úpravny pitné a provozní vody pro zemědělce a provozovny

Program karavanových nádrží pro pitnou a odpadní vodu byl vyvinut z důvodu zvyšující se poptávky po nádržích standardních rozměrů, kvalitního zpracování a dostupných cen.

Při výrobě karavanových nádrží byl kladen důraz na kvalitu zpracování a kompaktní rozměry. Výsledkem je široký sortiment nádrží na pitnou a odpadní vodu, které si najdou své místo ve Vašem voze!

Ulehčete si cestování s nádržemi SVODA.

Vsakovací tunely na dešťovou vodu

Snadná instalace
Modulární systém
Vsakovací tunel SVODA Vsakovací tunel SVODA
Vsakovací tunel SVODA

Vracíme vodu zpět do přírody přirozenou cestou

Dle současné legislativy má každý majitel nově stavěné nemovitosti povinnost řešit vsakování dešťových vod. Požadavky na řešení srážkových vod jsou popsány v § 5 odst. 3 a dále také v § 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, známý jako Vodní zákon. Dodržení vodního zákona je vyžadováno stavebními úřady při vydávání stavebního povolení. Jeho cílem je maximální snaha o vsakování dešťové vody přímo na pozemku domu s minimalizací jejího pouštění do kanalizačního řádu.

Vsakovací tunely SVODA jsou moderní alternativou retencí v otevřených poldrech, betonových nádržích nebo štěrkových vsaků.

Vsakovací tunely pro dešťovou vodu SVODA byly vyvinuty speciálně pro účely ochrany budov a bezpečné odvedení a akumulaci dešťové vody s následnou infiltrací v místě jejich vzniku.

Tím je zajištěno přirozené zasakování do podzemních vodních zdrojů i v hustě zastavěném městském prostoru při variabilních hydrogeologických podmínkách.

Vsakovací tunely SVODA se vyznačují velkou robustností s vysokou statickou odolností odpovídající třídě SN 8, které umožňují přejezdnost osobními i nákladními automobily. 

Vodoměrné šachty s tepelnou izolací

Snadná a rychlá
instalace šachty
Vodoměrné šachty s tepelnou izolací SVODA Vodoměrné šachty s tepelnou izolací SVODA
Vodoměrné šachty s tepelnou izolací SVODA

Kompaktní termo-izolační vodoměrná šachta SVODA je určena k bezpečnému umístění vodoměrů na vodovodních přípojkách pro rodinné domy a jiné samostatné objekty.

Termo izolační vodoměrná šachta SVODA je moderní alternativou k velkým betonovým nebo svařovaným polypropylenovým šachtám s kruhovým průřezem o min. průměru 1 000 mm. Zejména při porovnání se svařovanou šachtou se vyznačuje nesrovnatelně vyšší stabilitou a je možné je bez problému umístit i v místech vyšší hladiny spodní vody nebo v místě pohybu osobních automobilů bez nutnosti obetonování.

Vodoměrné šachty SVODA je možné zakrýt plastovým nebo litinovým poklopem. Výšku šachty lze bez problému zkrátit nebo prodloužit nástavcem.

Vodoměrné šachty SVODA jsou kompletně vystrojené včetně uzavíracích armatur a šroubení pro uchycení vodoměru. Nabízíme je ve dvou variantách vestaveb s mosaznými kohouty nebo mosaznými ventily. Na přání mohou být šachty dovybaveny redukčními ventily a případně dalšími armaturami, dle požadavku majitelů nemovitostí nebo provozovatelských organizací.  

Po celé Evropě je instalováno více než 100 000 kusů těchto vodoměrných šachet.

O nás

Společnost SVODA je dynamicky se rozvíjející firma, která se zaměřuje na dodávky a služby v oblasti vodohospodářské infrastruktury a ekologie.

Společnost SVODA řeší každou zakázku na míru a navrhuje optimální řešení s ohledem na výběr vhodného technického a technologického řešení ve vztahu k investičním a provozním nákladům.

Společnost SVODA spolupracuje s vysokými školami a významnými odborníky v oblasti čištění a úpravy vod.

Velkou výzvou současnosti je nedostatek zdrojů vody. Nabízíme technologie a komplexní technologická řešení, které optimalizují efektivní využívání podzemních a povrchových zdrojů vody.

Naše technologie také pomáhají využívat dešťovou vodu v domácnostech pro zalévání zahrady i pro využití v domácnosti pro splachování toalet, které je v současné době velice aktuální z důvodů dotačního programu Dešťovka a Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu města s využitím nádrží na dešťovou vodu SVODA.

Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt SVODA, s.r.o.
adresa Kancelář
Za Kasárny 276
394 26 Lukavec
adresa Sídlo společnosti
Dejvická 919/38
160 00 Praha 6 – Bubeneč
kontaktní osobaIng. Milan Svoboda telefon+420 734 434 964
kontaktní osobaPatrik Tichý telefon+420 777 015 735
Preferovaný čas kontaktování:
Pozn: * povinné údaje