Reference Výběr z realizací

Zkušenosti pracovníků společnosti SVODA více než 25 let zkušeností v oboru technologií pro čištění odpadní vody, úpravy pitné a technologické vody a hospodaření s dešťovou vodou. 

Na této stránce naleznete výběr z našich referencí. Jedná se o typické instalace. Máme za sebou více než 100 realizací projektů.

Kategorie referencí

Instalace akumulačních nádrží o celkovém objemu 86 m3 pro zálivku zahrady

Místo instalace: Praha - Třebotov
Termín realizace: 06/2022

Instalace nádrží SVODA o celkovém objemu 86 m3 proběhla v zastavěné části obce Třebotov. Nádrže jsou vzájemně propojeny u dna a fungují jako spojené nádoby. V případě nedostatku srážkové vody jsou nádrže dopouštěny z místního vrtu. Jednalo se o technicky náročnou stavbu, ale všechno dopadlo podle plánu a bez komplikací. Na fotkách můžete vidět zakomponování 4 ks poklopů našich nádrží do zelené plochy, kde nejsou ani vidět a prostor vypadá nádherně!

Video na YouTube kanálu: Klikněte zde

Úpravna vody pro obec Těmice

Místo instalace: Těmice
Termín realizace: 11/2021

Dodávka kontejnerové úpravny vody z vrtu pro obec Těmice. Odstranění železa a manganu z podzemní vody. Kontejner je opatřen modřínovým obkladem.

Podzemní vodojem o objemu 70 m3 pro zemědělský podnik

Místo instalace: Klatovy
Termín realizace: 10/2020

Dodávka vodojemu sestávající ze dvou nádrží SVODA 50 000 XXL + 20 000 XXL a armaturní šachty D = 1 600 mm / H = 3 000 mm jako náhrada za dosluhující věžový vodojem.

Systém využití dešťové vody a zásobování pitnou vodou z vrtu

Místo instalace: Doubravčice
Termín realizace: 05/2020

Realizace komplexního systému hospodaření s dešťovou a pitnou vodu „na klíč“ Předmětem dodávky byla nádrže SVODA 12 000 XXL na pitnou vodu s plněním ze stávajícího vrtu a dodávka do rodinného domu. Svedení dešťové kanalizace do čerpací jímky s přečerpáváním do stávající jímky na dešťovou vodu. Odtud je dešťová voda rozvedena po zahradě se dvěma zahradními kohouty a do systému automatické závlahy.

Realizace podzemní nádrže SVODA 6000 XL a vsakovací tunely

Místo instalace: Králův Dvůr
Termín realizace: 04/2020

Realizace „na klíč“ s demontáží stávající zborcené nádrže dodávkou nové nádrže 6 000 XL a technologického vystrojení na zavlažování. Přepad z nádrže je zaústěn do nové sestavy 3 ks vsakovacích tunelů (1×MS, 1×MM a 1×ME).

Realizace podzemní nádrže na dešťovou vodu SVODA 6 000 XL

Místo instalace: PRAHA - Lipence
Termín realizace: 11/2020

Dodávka nádrže SVODA 6000 XL a vystrojení pro splachování WC a zavlažování zahrady pro novostavbu RD.

Domovní čistírna odpadních vod

Místo instalace: Lukavec - Bezděkov
Termín realizace: 10/2021

Dodávka domovní čistírny odpadních vod BioCleaner BC 4 pro rekonstruovaný rodinný dům

ATS Deštná

Místo instalace: Deštná
Termín realizace: 12/2021

Posilovací stanice tlaku pro novou lokalitu rodinných domů s vystrojením armaturní šachty, zřízením nadzemní akumulační nádrže o objemu 5 m3 a dvojice posilovacích čerpadel

Akumulační nádrž pro zemědělskou farmu

Místo instalace: Čimelice
Termín realizace: 04/2021

Dodávka akumulační nádrže pro pitnou vodu SVODA 50 000 XXL pro napájení dobytka v zemědělském podniku

Nádrž na dešťovou vodu SVODA 40 000 XXL

Místo instalace: Újezd u Brna
Termín realizace: 04/2020

Dodávka nádrže SVODA 40 000 XXL a její uložení do připraveného výkopu pomocí jeřábu a speciální roznášecí konzole.

Realizace systému na využití dešťové vody s nádrží SVODA 20 000 XXL

Místo instalace: Kvasice u Otrokovic
Termín realizace: 03/2022

Dodávka nádrže SVODA 20 000 XXL a vystrojení pro využití dešťové vody.

Kontakt SVODA, s.r.o.
adresa Kancelář
Za Kasárny 276
394 26 Lukavec
adresa Sídlo společnosti
Dejvická 919/38
160 00 Praha 6 – Bubeneč
kontaktní osobaIng. Milan Svoboda telefon+420 734 434 964
kontaktní osobaPatrik Tichý telefon+420 777 015 735
Pozn: * povinné údaje