Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu města

Dotační program OPŽP dle výzvy č. 159.

Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

Podrobné informace o podmínkách dotace naleznete v textu 159. výzvy OPŽP na stránkách programu www.opzp.cz.

Základní informace:

Akumulace srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně

Typy podporovaných projektů:

Příjemci podpory:

Nabízíme vám konzultaci, zpracování projektové dokumentace, vyřízení dotace i realizaci vlastní dodávky.