Powered by Smartsupp

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu města

Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití – výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021–2027

Podporovaná aktivita 1.3.4: Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody včetně jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod.

Podrobné informace o podmínkách dotace naleznete v textu 52. výzvy OPŽP na stránkách programu https://opzp.cz/dotace/52-vyzva/

Základní informace:

Akumulace srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně

Typy podporovaných projektů:

Příjemci podpory:

Nabízíme vám konzultaci, zpracování projektové dokumentace, vyřízení dotace i realizaci vlastní dodávky.