Powered by Smartsupp

Dotace na dešťovku

Základní varianty dotovaných systémů z dotačního programu Dešťovka dle výzvy č. 1/2021 Rodinné domy a 2/2021 Bytové domy

Oficiální stránky SFŽP: https://novazelenausporam.cz/

Příjem žádostí probíhá od 1. 10. 2023 do 30. 6. 2025 (15:00), nejpozději však do vyčerpání alokace.

Pokyny pro žadatele rodinné domy
Pokyny pro žadatele bytové domy

NOVINKY DOTACE

!Dotace dešťovka je podmíněna kombinací s opatřením v oblasti A nebo B (včetně nákupu RD) nebo C.1 až C.4. O dotaci dešťovka nelze žádat samostatně!

Odborný posudek není požadován pro oblast D_3 Dešťovka. Není předmětem žádosti a není potřeba pro získání dotace.

Výše dotace se počítá na Vámi zvolený objem akumulační nádrže od 2 do 10 m3.
Velikost střechy již neovlivní výši dotace.

Pojem novostavba, se myslí rodinný dům do 24 měsíců od kolaudace.
Nelze čerpat dotaci pouze na zálivku zahrady.

Rekreační objekty určené k trvalému bydlení mohou čerpat dotace dešťovka, ale musí doložit trvalé bydlení alespoň 24 měsíců před podáním žádosti.

Bonus 10 % pro znevýhodněné kraje: Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský.

Lhůta pro doložení realizace je pro všechny stejná, 24 měsíců od akceptace žádosti SFŽP.

Udržitelnost projektu je stanovena na 10 let.

Akumulace dešťové (srážkové) vody pro zálivku zahrady

Akumulace dešťové (srážkové) vody pro zálivku zahrady

Akumulace dešťové (srážkové) vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Akumulace dešťové (srážkové) vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Nabízíme poradenství ve věci dotačního programu NZÚ 2023+. Dotace má nové podmínky platné od 10/2023!

Často kladené dotazy

Pro koho je dotační program Dešťovka určen?

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou na celém území České Republiky.

Od kdy je možné na Dešťovku žádat o dotaci?

Příjem žádostí probíhá od 12. 10. 2021 do 30. 6. 2025 (15:00), nejpozději však do vyčerpání alokace.

Jakým způsobem si mohu podat žádost?

Podáním žádosti elektronicky prostřednictvím webového portálu AIS SFŽP ČR.
Pro podání žádosti je nutné mít založený identifikační prostředek na portále identitaobcana.cz.

Je možné, aby dotaci na Dešťovku vyřídil někdo místo mě?

Pro vyřízení dotace samozřejmě můžete zplnomocnit další osobu. V tomto případě je nutné doložit podepsanou plnou moc.

Je možné vlastní realizaci systému realizovat svépomocí?

Ano, ale v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu a dalších prokazatelných výdajů.

Za jak dlouho musím projekt dokončit?

Lhůta pro doložení realizace je pro všechny stejná 24 měsíců od akceptace žádosti SFŽP.

Kdy se dotace proplácí?

Realizaci systému si žadatel předfinancuje z vlastních zdrojů. Dotace se proplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu.

Je možné žádat o dotaci na Dešťovku u již rozestavěného domu?

Ano, podání žádosti je možné ještě před dokončením stavby domu, ale dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby, tj. kolaudaci či souhlasu s užíváním.

Jak dlouho musím systém Dešťovka používat?

Doba udržitelnosti je nastavena na 10 let.

Stávající dům nebo novostavba?

Pojem novostavba, se myslí rodinný dům do 24 měsíců od kolaudace.

Jak je to se stočným za splachování toalet srážkovou (dešťovou) vodou?

Pokud se tak chystáte používat srážkovou vodu ke splachování toalet, je nutné kontaktovat daného provozovatele kanalizace. Před vyplacením dotace je nutné doložit dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace formou smlouvy, dodatku ke smlouvě nebo prohlášení, že změnu stávající smlouvy o odvádění odpadních vod nepožaduje.

Mohu získat dotaci na chalupu nebo chatu, zkolaudovanou jako budovu k rodinné rekreaci?

Ano, dotaci je možné získat i na stavbu, určenou pro rodinnou rekreaci, kde má žadatel nahlášen trvalý pobyt. V budově musí žadatel prokazatelně bydlet. Trvalé bydlení se musí doložit za posledních 24 měsíců před podáním žádosti.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o dotaci programu Dešťovka?

Pokud jsou všechny náležitosti žádosti v pořádku, žadatel zpravidla již do 3 týdnů obdrží akceptační dopis s příslibem dotace.

Je možné způsobilým výdajem např. nákup nových okapů a svodů?

Ne, mezi způsobilé výdaje je možné zařadit pouze takové součásti, které by se nerealizovali v případě, že by nebyla přidělena dotace na systém.

Jak je možné zkalkulovat potřebnou velikost retenční (akumulační) nádrže?

Kalkulace vychází z metodiky vydanou SFŽP. Je možné ji provést na www.dotacedestovka.cz nebo požádat o zpracování dodavatele nebo zpracovatele odborného posudku.

Musím pro akumulaci srážkové vody používat jen podzemní nádrže?

Akumulační nádrž je nutné zabezpečit před denním světlem, výkyvy teplot a zamrzáním. Proto jsou podzemní nádrže doporučeným řešením.

Co mohu dělat, pokud nemohu odvést srážkovou vodu z celé střechy?

Podmínkou dotace je odvedení srážkové vody z celé střechy. Pokud to není technicky možné, lze uplatnit výjimku a postačí zajistit použití alespoň 50 % střechy.

Je možné využít srážkovou vodu z dalších střech, např. z garáže nebo stodoly?

Ano. Tyto plochy se pak zahrnují do výpočtu minimálního objemu akumulační nádrže. V případě doloženého souhlasu vlastníka je možné svést vodu i ze sousední nemovitosti.

Kolik toalet musím připojit k systému využívající srážkovou vodu?

U stávajících domů musí být napojena alespoň jedna toaleta v obytné části, u novostaveb musí být připojeny všechny toalety v obytné části.